Program partnerski EDIMAX skierowany jest do wszystkich resellerów kupujących produkty firmy EDIMAX w oficjalnym kanale dystrybucyjnym.

 

 

 

Program Partnerski EDIMAX to:

 

  • Atrakcyjne rabaty.
  • Dostęp do materiałów informacyjnych i marketingowych.
  • Aktualne informacje o produktach i promocjach.
  • Szkolenia oraz pomoc techniczna w realizacji projektów.
  • Dostęp do sampli testowych.

 

§ 1

Do Programu Partnerskiego Edimax może dołączyć każdy sprzedawca produktów Edimax zarejestrowany u autoryzowanych dystrybutorów Edimax i prowadzący sprzedaż produktów Edimax na terenie Polski.

Rejestracja Uczestników następuje po wypełnieniu przez Uczestnika formularza na stronie www.edimax.pl/partner i aktywowaniu konta przez Administratora. Aktywacja konta następuje w ciągu 24 godzin.

 

§ 2

Zadaniem Uczestników Programu Partnerskiego Edimax jest osiągnięcie kwartalnych progów sprzedażowych, klasyfikujących do odpowiedniej grupy oraz przyznających odpowiedni rabat.

Klasyfikacja Partnerów odbywać się będzie na podstawie wyników sprzedaży zgłaszanych za pośrednictwem Portalu Partnerskiego jak równiez na podstawie raportów otrzymywanych od dystrybutorów.


Rejestrując się w Programie Partnerskim Edimax Uczestnik Programu wyraża zgodę na weryfikację danych sprzedażowych u Dystrybutora.

 

§ 3

Standardowe progi zawarte są w zasadach klasyfikacji dostępnych dla uczestników programu. Progi mogą ulegać zmianom.

 

§ 4

Uczestnik Programu każdorazowo po dokonaniu zakupu produktów Edimax u jednego z autoryzowanych dystrybutorów jest zobowiązany do wprowadzenia na stronie Programu następujących danych:

 

1. Nazwa Firmy

2. NIP

3. Kwoty zakupu produktów Edimax

4. Data i numer faktury

5. Nazwa Dystrybutora

 

§ 5

Na początku każdego kwartału następuje weryfikacja dokonanych zakupów, a na jej podstawie klasyfikacja Uczestników Programu Partnerskiego Edimax.

Tabela Klasyfikacyjna znajduje się na stronie Programu Partnerskiego Edimax w zakładce Zasady klasyfikacji.

 

§ 6

Rozliczenie kwartału nastepuje do 15 dnia następującego po kwartale miesiąca, a rozliczenie ( wykorzystanie rabatów) - do konca danego miesiąca.

Klient dokonując zakupu produktów Edimax z przyznanym rabatem nie ma prawa zwrotu zakupionego towaru. Gwarancja na zakupione produkty nie ulega zmianie.

 


§ 7

Otrzymaną kwotę należy wykorzystać jednorazowo u każdego z dystrybutorów, u których użytkownikowi przysługuje rabat.

Wykorzystany rabat zostanie potwierdzony przez dystrybutora po dokonaniu zakupu.

Kwota zakupu na fakturze nie może być mniejsza niż 10 pln netto.

 


§ 8

Promocje nie łaczą się i obowiązują do wyczerpania zapasów.

Edimax zastrzega prawo do zmiany Regulaminu oraz zakończenia Programu Partnerskiego bez uprzedzenia.

 

Program Partnerski Edimax - Dołącz Już Dziś!