Edimax Pro


Test kwalifikacyjny - autoryzowany dostawca / instalator systemów Edimax Pro

  • Czas testu:                   15min
  • Czas na odpowiedź:         1min
  • Liczba pytań:                     15
  • Wynik zaliczający:               13Developed by ARI Soft.