EdimaxPro SMB - Warunki oraz procedury gwarancyjne

(tłumaczenie - oryginał dostępny poniżej)

1. Sprzęt objęty niniejszymi warunkami

Urządzenia muszą spełniać wszystkie poniższe warunki:

- wymienione na liście urządzeń (Załącznik 1)
- zakupione u autoryzowanego dystrybutora
- urządzenia z rynku pierwotnego
- urządzenia zarejestrowane w przeciągu 2 tygodni od momentu zakupu przez użytkownika końcowego bądź instalatora (potwierdzone przez dowód zakupu - rejestracja za pośrednictwem formularza dostępnego dla partnerów)


2. Okres gwarancji

Okres gwarancyjny biegnie od momentu instalacji (potwierdzonej odpowiednią dokumentacją np. fakturą zakupu przez klienta końcowego) i jest ograniczony do 2 lat od momentu wycofania urządzenia zgodnie z informacją zamieszczoną na odpowiedniej stronie internetowej producenta (lokalna strona dla danego regionu).

3. Wyłączenia gwarancji

- urządzenia uszkodzone przez działanie sił zewnętrznych (przepięcie, burza, zalanie itp.) - nie objęte gwarancją
- urządzenia otwarte przez nieautoryzowany personel - nie objęte gwarancją
- urządzenia wykorzystane w nieodpowiedni sposób (np. urządzenia wewnętrzne używane na zewnątrz budynku) - nie objęte gwarancją
- oryginalne zasilacze sieciowe - gwarancja ograniczona do 2 lat
- uszkodzenia podłączonych urządzeń oraz utrata danych - nie objęte gwarancją
- baterie i akumulatory - gwarancja ograniczona do 6 miesięcy
- akcesoria z wyłączeniem zasilaczy sieciowych - gwarancja ograniczona do 90 dni

 
4. Procedura gwarancyjna


Miejsce zgłoszenia:
Gwarancja jest obsługiwana przez odpowiedniego dystrybutora zgodnie z przyjętymi przez niego zasadami. Prosimy o zgłaszanie urządzeń do miejsca zakupu. Bezpośrednia weryfikacja telefoniczna bądź za pośrednictwem poczty e-mail może przyśpieszyć przetwarzanie gwarancji jednak nie jest obligatoryjna z wyłączeniem sytuacji opisanych oddzielnie (urządzenia zgłoszone będą miały przypisane odpowiednie numery referencyjne dla dalszej weryfikacji).

Miejsce zwrotu:
Urządzenia powinny być zwracane do miejsca zgłoszenia zgodnie z zasadami obowiązującymi dla danego miejsca zakupu z wyłączeniem urządzeń objętych bezpośrednią obsługą gwarancyjną.


5. Specjalne warunki obsługi gwarancji dla rynku polskiego


Uprawnione podmioty:
- autoryzowani instalatorzy działający na rynku polskim


Procedura kwalifikacji:
Autoryzowany instalator powinien spełnić warunki wymienione poniżej:
- minimalna wartość sprzedaży zgodnie z oddzielnymi ustaleniami
- udział w szkoleniu wstępnym dla autoryzowanych instalatorów
- pozytywny wynik testu z wiedzy dotyczącej instalacji oraz wsparcia technicznego dla urządzeń EdimaxPro
- udział w przynajmniej jednym szkoleniu aktualizacyjnym dla autoryzowanych instalatorów w ciągu roku
- możliwości techniczne wewnętrznej weryfikacji usterek zgłaszanych przez użytkownika końcowego
- rejestracja projektów z wykorzystaniem urządzeń EdimaxPro (rejestracja za pośrednictwem formularza dostępnego dla partnerów)

Zalety wsparcia bezpośredniego:
- możliwość szybkiej własnej weryfikacji uszkodzeń przez instalatora
- uproszczona procedura akceptacji zgłoszeń gwarancyjnych
- wymiana urządzeń w ciągu 2-5dni od momentu otrzymania urządzenia przez odpowiedni serwis Edimax - dotyczy urządzeń wymienionych w Załączniku 2.
- darmowy udział w szkoleniach technicznych
- profesjonalne wsparcie przed-sprzedażne oraz konsultacje dotyczące projektów
- darmowa zdalna pomoc techniczna wykwalifikowanych inżynierów Edimax
- dostęp do próbek oraz urządzeń zastępczych


Załącznik 1


Urządzenia objęte niniejszymi warunkami gwarancji:
1. WAP1750
2. WAP1200
3. CAP1750
4. CAP1300
5. CAP1200
6. CAP300
7. IAP1200
8. Office 1-2-3
9. Office +1

Załącznik 2


Urządzenia objęte procedurą wsparcia bezpośredniego:
1. WAP1750
2. WAP1200
3. CAP1750
4. CAP1300
5. CAP1200
6. CAP300
7. IAP1200
8. Office 1-2-3
9. Office +1

 

Edimax Pro Warranty Rules