8-Port Fast Ethernet PoE+ Switch with DIP Switch
ES-1008P V2
  • Eight 10/100Mbps Fast Ethernet PoE+ ports 
  • IEEE 802.3af/at PoE compliant for simplified deployment and installation.
  • Up to 30W per PoE port (total power budget: 130W) for powering PoE-enabled devices.
  • Auto-detection of powered devices (PD) and power consumption levels.
  • Hardware DIP switch for “Standard” and “Extend” mode selection; the “Extend” mode features 30-watt PoE transmit distance of 200m at speed of 10Mbps.
  • Port-based VLAN and Loop Protection features
  • Supports 802.1p Quality of Service (QoS)Edimax ES-1008P V2 to 8 Portowy Przełacznik PoE+ zaprojektowany do użytku w domu, w małym lub średnim środowisku sieciowym. 8 przełącznikowy DIP switch pozwala na ręcznie wybrać czy przełącznik ma działaś w trybie standardowym czy w rozszerzonym - zwiększając max. zasięg sygnału sieciowego i zasilania PoE z 100 do

The Edimax ES-1008P V2 is an Eight PoE+ Port Fast Ethernet switch designed for use in home, small or medium sized network environments. With eight DIP switches, PoE ports can be manually set with on/off control, extending PoE delivery distance up to 200 meters and port-based on/off control for VLAN and QoS is also supported. The switch easily connects and supplies power to PoE-enabled devices such as wireless access points, network cameras and IP phones as well as other Ethernet-enabled devices such as computers, printers or network attached storage (NAS). The compact size and fan-less design make the switch an ideal solution for expanding home and small business networks.


Power over Ethernet (PoE+) Auto Detection
Features eight IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+) ports which supply up to 30 watts of electricity per port. It can convert standard 100‐240V AC power into low‐voltage 50 - 57V DC electricity to power IEEE 802.3at compliant network accessories via existing LAN cables. With PoE detection capability, the ES-1008P V2 is able to verify whether the connected device is IEEE 802.3at compliant. In the event that a PoE device is not detected, only network data will be transmitted through the LAN cable – meaning easy setup and management of network devices such as access points and network cameras.

​*IP Phone: 3 - 7W, IP Camera: 7 - 10W PZT Camera: 15 - 25+ W .   Access Point: 8W for 802.11a/g radios; upwards of 20W for 802.11n radios
The guidelines are meant to provide general estimates for power consumption. Actual power requirements vary and should be confirmed for each model when determining your PoE budget requirements.

CCTV Mode 
The unique CCTV-mode DIP switch function is ideal for surveillance networking environment. Switching all DIP switches to on enables CCTV mode which gives multi-function PoE + data extension, Port Isolation and QoS on the ES-1008P V2. When using video surveillance systems for homes, business or institutions, the CCTV mode provides better speeds for multicast viewing and easier installation. Setting all DIP switches back to off quickly changes the ES-1008P V2 back to normal for general-use data transmission.

 


Power and Data Distance Extension
The built-in DIP switch provides extended operation modes on switch 1, 2, 5, 6 & 7. The ES-1008P V2 operates as a “standard” IEEE 802.at/af PoE Switch when DIP switches are off. With switches on, the ES-1008P V2 operates on a per-port basis at 10Mbps duplex operation but can support 30-watt PoE power output over a distance of up to 200 meters, overcoming the 100m limit on Ethernet UTP cables. With this brand-new feature, the ES-1008P V2 provides an additional solution for 802.3at/af PoE distance extension and saves costs of Ethernet cable installation.

 


Innovative Port-based VLAN Features
The ES-1008P V2 features port-based VLAN where ports can be isolated from each other via DIP switch port 3 & 8. This can help to prevent IP camera’s multicast or broadcast storms from affecting each other.

* Ports 1, 2, 3, 4 can connect to uplink ports 5, 6, 7, 8.
* Ports 5, 6, 7 can connect to uplink ports 1, 2, 3, 4, 8.


Hardware QoS for Video & Voice Traffic Priority
Supports 802.1p QoS via DIP switch port 4. This ensures first priority for video and voice traffic. 


Plug & Play, No Installation Required
Just plug Ethernet or PoE enabled devices into the switch. Data and power can be transmitted through existing standard Cat-5e Ethernet cables with no additional cables or configuration required. The ES-1008P V2 reduces the difficulty, time and cost of network setup.

Flexible Network Deployment & Energy Efficient
A fast and effective solution when power outlets are unavailable for your network devices. The switch additionally supports IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet which allows for less power consumption and reduced costs during periods of low data activity.

Fan-Less Quiet & Compact Design
A fan-less design ensures quiet operation and enables an even more compact design, keeping valuable desk space free in home or small office environments.
 APPLICATION DIAGRAM

200 metrów, możliwa jest również ręczna kontrola nad działaniem VLAN i wsparciem QOS. Przełącznik z równą łatwością obsługuje i zasila urządzenia funkcjonujące w PoE jak: punkty dostępu, kamery sieciowe i telefony IP, co zwyczajne urządzenia sieciowe jak komputery, drukarki, dyski sieciowe (NAS). Niewielki rozmiar i konstrukcja nie zawierająca wentylatorów, czynią ten przełącznik indaelnym rozwiązaniem do rozbudowy sieci w domu lub w małym  biurze


Auto wykrywanie Power over Ethernet (PoE+)
Edimax ES-1008P V2  posiada osiem portów IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE +), które dostarczają do 30 watów energii elektrycznej na port. Może konwertować standardową zasilanie 100-240 V do niskonapięcioweg 50 - 57 V DC, aby zasilać akcesoria sieciowe zgodne ze standardem IEEE 802.3at, za pomocą istniejących kabli sieciowych (LAN). Dzięki możliwości wykrywania PoE ES-1008P V2 sprawdza, czy podłączone urządzenie spełnia wymagania standardu IEEE 802.3at. W przypadku, gdy urządzenie PoE nie zostanie wykryte, tylko dane sieciowe będą przesyłane przez kabel LAN - co oznacza łatwą konfigurację i zarządzanie urządzeniami sieciowymi, takimi jak punkty dostępu i kamery sieciowe.

​*IP Phone: 3 - 7W, IP Camera: 7 - 10W PZT Camera: 15 - 25+ W .   Access Point: 8W for 802.11a/g radios; upwards of 20W for 802.11n radios
The guidelines are meant to provide general estimates for power consumption. Actual power requirements vary and should be confirmed for each model when determining your PoE budget requirements.

Tryb CCTV
Unikalna funkcja przełącznika DIP w trybie CCTV jest idealna do nadzoru sieciowego. Przełączanie wszystkich przełączników DIP na włączony umożliwia tryb CCTV, który zapewnia rozszerzenie zasięgu danych, PoE +, izolowanie portów i QoS w urządzeniu ES-1008P V2. Korzystając z systemów nadzoru wideo dla domów, firm lub instytucji, tryb CCTV zapewnia większą szybkość transmisji, multiemisji i łatwiejszą instalację. Ustawienie wszystkich przełączników DIP z powrotem, szybko zmienia tryb pracy ES-1008P V2 na normalny w celu transmisji danych o ogólnym użyciu.

 


Zwiększenie odległości zasilania i przesyłania danych
Wbudowany przełącznik DIP zapewnia rozszerzone tryby pracy po przełączeniu przełączników 1, 2, 5, 6 i 7. ES-1008P V2 działa jako standardowy przełącznik IEEE 802.at/af PoE, gdy wyłączniki DIP są wyłączone. Po włączeniu przełącznik ES-1008P V2 działa na zasadzie per-portu z prędkością dupleksu 10 Mb / s, ale może obsługiwać moc wyjściową PoE 30 W w odległości do 200 metrów, pokonując barierę 100 metrów na kablach Ethernet UTP. Dzięki tej zupełnie nowej funkcji, ES-1008P V2 zapewnia dodatkowe rozwiązanie dla rozszerzenia odległości 802.3at / af PoE i oszczędza koszty instalacji kabla Ethernet

 


Innowacyjne funkcje VLAN w portach
ES-1008P V2 posiada portową sieć VLAN, w której porty mogą być izolowane od siebie za pośrednictwem przełączików 3 i 8. na przełączniku DIP. Może to zapobiegać oddziaływaniu na siebie nawzajem.

* Ports 1, 2, 3, 4 can connect to uplink ports 5, 6, 7, 8.
* Ports 5, 6, 7 can connect to uplink ports 1, 2, 3, 4, 8.


QoS sprzętowe dla priorytetyzowania wideo i głosu
Obsługa standardu 802.1p QoS poprzez przełącznik przełącznika DIP 4. Zapewnia to wyższy priorytet ruchu wideo i głosowego. 


Plug & Play, nie wymaga instalacja
Wystarczy podłączyć urządzenia Ethernet lub PoE do przełącznika. Dane i zasilanie mogą być przesyłane przez istniejące standardowe kable Ethernetowe Cat-5e bez konieczności stosowania dodatkowych kabli lub konfiguracji. ES-1008P V2 zmniejsza stopień trudności, czas i koszt instalacji sieciowej.


Elastyczność wdrażania sieci i efektywność energetyczna
Szybkie i skuteczne rozwiązanie, gdy gniazda zasilania są niedostępne dla urządzeń sieciowych. Przełącznik dodatkowo obsługuje IEEE 802.3az Energooszczędny Ethernet, który pozwala na mniejsze zużycie energii i niższe koszty w okresach niskiej aktywności danych.

Bez wentylatora Ciche i zwarte wzornictwo
Konstrukcja bez wentylatora zapewnia cichą pracę i pozwala na jeszcze bardziej zwartą konstrukcję, zachowując cenne miejsce na biurku w domu lub w małym biurze.
 DIAGRAM PODŁĄCZENIASPECIFICATIONS

 
Hardware
Ports 8 RJ-45 10/100Base-T PoE+ ports 
Transmission Method Store and forward 
LED Indicators Power: Green LED
LNK/ACT: Green LED (Port 1 – Port 8)
PoE: Green LED (Port 1 – Port 8)
PoE Alert: Green LED (PoE overload alarm) 
Fan Fanless
DIP Switch PoE Extend, VLAN, QoS
Power Requirements Input: 100-240V AC 
Power Supply: 160W 
Power Consumption 5W 
Dimensions (L x W x H) 265.1mm x183.7mm x 44mm
Weight 1605g
Performance
Switching Capacity 1.6G 
MAC Address 1K  
Buffer Memory 56Kb 
Filtering / Forwarding Rates 100Mbps port - 148,800pps 
10Mbps port - 14,880pps  
Power over Ethernet
Standard IEEE 802.3af
IEEE 802.3at
Power Output Up to 30W per port 
Pin Assignment 1/2(+), 3/6(-) 
PoE Power Budget 130W 
Environment
Temperature Operating: 0 ~ 40 °C
Storage: -40 ~ 70 °C
Humidity (Non-condensing) Operating: 10 ~ 90%
Storage: 5 ~ 90%
Standards Compliance
Standards IEEE 802.3 10BaseT Ethernet 
IEEE 802.3u 100BaseTX Fast Ethernet 
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE) 
IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) 
IEEE 802.3x Full-duplex and flow control 
IEEE 802.3az Energy efficient Ethernet
Certifications FCC, CE, LVDHARDWARE INTERFACE

​​


RELATED PRODUCTS 

*Maximální výkon, přenosové rychlosti a pokrytí záleží na síťových podmínkách a faktorech životnícho prostředí.
* Specifikace a design se mohou změnit bez předchozího upozornění.